UTO-TENNIS

DE VERBINDENDE SPIL OP UW VERENIGING

 TV BENSCHOP | LTC VECHTLUST

UTO-TENNIS | Missie & Visie

 

De Utrechtse Tennis Organisatie verzorgt tennislessen voor verenigingen in de regio Utrecht en is een volwaardige gesprekspartner voor verenigingen en tennistrainers.

De tennissport is aan het veranderen, denk hierbij aan TennisKids, het opzetten en aansturen van een selectie, en groot vraagstuk is natuurlijk ledenwerving en ledenbehoud. Dit vraagt om innovatieve initiatieven. De U.T.O. helpt uw vereniging graag.
Naast werving en (ver)binding door uitblinkende tennislessen, les vormen en lesactiviteiten kan de U.T.O. ook het bestuur adviseren over landelijke trends en initiatieven en de Technische- en Jeugdcommissie ondersteunen bij de activiteiten.

Mocht u willen sparren over de ledenproblematiek bij u op de vereniging of bent u op zoek naar een tennistrainer en organisatie die kan zorgen voor de (ver)binding met uw vereniging, neem dan contact met ons op via info@utrechtsetennisorganisatie.nl of 06-44695376.

Wij werken eigenlijk alleen maar met trainers uit de buurt, binding met de vereniging is een van de belangrijkste speerpunten voor ons. De match met een betrokken trainer is van zoveel meerwaarde. Zoekt uw vereniging een leuke jonge dynamische tennisschool die kwaliteit levert op en naast de baan met betrokken trainers. Waarbij het clubbelang en de binding erg belangrijk is. Neem dan contact met ons op.

 

Welke visie heeft de tennisschool?

De missie van Utrechtse Tennis Organisatie is:
Bruisen, motiveren, inspireren en verbinden!
Wij zijn van mening dat iedereen met een ander doel komt tennissen. De kunst is om deze mensen op een enthousiaste en energieke manier met elkaar te verbinden, zodat er een sociaal positief effect ontstaat. Op de baan en daarbuiten.

De visie van UTO is:
Door te bruisen, motiveren, inspireren en verbinden verenigingstennis (weer) een nummer 1 sport te maken. Hiervoor is constante, energieke vernieuwing nodig. Mensen willen sporten, zweten, slank blijven/worden, fit blijven/worden, ergens goed in zijn, samen iets doen en iets leren. Ze zoeken de gezelligheid, maar wel allemaal op hun eigen moment, eigen manier en met “ eigen” mensen. Een tennisschool moet hier flexibel en alert mee omgaan en een brede basis bieden om te voldoen aan alle wensen.

UTO-Tennis

UTO-Tennis verzorgt tennislessen voor verenigingen in de regio Utrecht en is een volwaardige gesprekspartner voor verenigingen en tennistrainers.

Contact

Maarten Dam
Tel: 06 44 69 53 76
E-mail: Info@UTO-Tennis.nl

Sponsor